Door de wereldwijde problemen is er mogelijk langere levertijd dan voorzien.

Soccer - Training and travel