Door de wereldwijde problemen is er mogelijk langere levertijd dan voorzien.

Soccer - Atalanta b. c.