Door de wereldwijde problemen is er mogelijk langere levertijd dan voorzien.

Official equipment - Soccer